LibMetrix – verktøy for bruksanalyse

Behandlingen av store og varierte biblioteksamlinger blir stadig mer komplisert og tidkrevende for dagens bibliotekarer og informasjonssjefer. Et behov for raskere og mer nøyaktig rapportering kan bli utfordrende, spesielt når man i tillegg må ta høyde for budsjettkrav, samt stadig mindre tid og ressurser.

LixMetrix er et splitter nytt verktøy for bruksanalyse fra LM Prenax, som fjerner behovet for gjetting, og sørger for at man kan fatte velinformerte, datadrevne beslutninger når det kommer til biblioteksamlingen i din organisasjon.

 

Fordeler for våre kunder:

  • Fatt velinformerte, datadrevne budsjettbeslutninger som oppfyller brukernes behov
  • Identifiser abonnementer med høy kostnad i forhold til bruk, samt titler med etterspørsel som det ikke abonneres på
  • Helintegrert med LibNet uten ytterligere oppstartskostnader
  • Prisinformasjon hentes automatisk fra LibNet
  • Unngå behovet for utallige regneark, manuell databehandling og inntasting – la LibMetrix gjøre jobben for deg.